Η απόφαση

‘’...Bλέποντες τόν εαυτόν μας, τό στράτευμα καί τούς πολίτας, εν γένει μικρούς καί μεγάλους παρ ελπίδα εστερημένους από όλα τά κατεπείγοντα αναγκαία τής ζωής πρό 40 ημέρας καί ότι επληρώσαμεν τά χρέη μας ως πιστοί στρατιώται τής πατρίδος εις στενήν πολιορκίαν ταύτην καί ότι, εάν μίαν ημέραν υπομείνωμεν περισσότερον, θέλομεν αποθάνει όρθιοι εις τούς δρόμους όλοι.. Θεωρούντες εκ τού άλλου ότι μάς εξέλιπεν κάθε ελπίς βοηθείας καί προμηθείας τόσον από τήν θάλασσαν καθώς καί από τήν ξηράν, ώστε νά δυνηθώμεν νά βαστάξωμεν, ενώ ευρισκόμεθα νικηταί τού εχθρού, αποφασίσαμεν ομοφώνως: H έξοδος μας νά γίνη βράδυ εις τάς δύο ώρας τής νυκτός 10 Aπριλίου, ημέρα Σάββατον καί ξημερώνοντας τών Bαϊων, κατά τό εξής σχέδιον, ή ελθη ή δέν έλθη βοήθεια...

Eν Mισολογγίω 10 Aπριλίου 1826.‘’

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ ΥΠΟΝΟΜΟΥΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ
Από την πρώτη στιγμή αρχίζει ν’ ανατέλλει το άστρο του Παναγιώτη Σωτηρόπουλου. Ο πανέξυπνος Κραββαρίτης , αναθυμάται τώρα την πρώτη του πολεμική ενέργεια κατά των συγχωριανών του Καναβαίων.
Σκέφτηκε ότι κι΄ εδώ μπορούσε να χρησιμοποιήση την ίδια μέθοδο για να βλάψη τον μισητό εχθρό. Ρίχνει την ιδέα να κατασκευάζουν υπονόμους κάτω από τα χαρακώματα των Τούρκων, να βάζουν βαρέλια με μπαρούτι, κι’ έτσι , αμέριμνοι όπως θα είναι να τους τινάζουν στον αέρα.
Καιρός για χάσιμο δεν ήταν. Ανασκουμπώνεται ο Κραββαρίτης και με εργάτες που του έδωσαν οι αρχηγοί της Φρουράς, αρχίζει χωρίς αναβολή το έργο του. Η πρώτη υπόνομος τελειώνει και τη νύχτα στις 19 - 20 του Ιούνη βάζει φώτια στο μπαρούτι. Φοβερή βροντή ακούστηκε . Τα χαρακώματα του εχθρού τινάχτηκαν στον αέρα. Οι Τούρκοι κυριολεκτικά σαστίζουν. Εκεί απάνω στη σύγχυση , ο Σωτηρόπουλος εξορμά με τους Έλληνες. Τσακίζουν τους Τούρκους . Σκοτώνουν πάρα πολλούς, πιάνε πέντε ζωντανούς και κυριεύουν εφτά σημαίες. Από τους Έλληνες σκοτώθηκαν τρεις και τέσσερις πληγώθηκαν.
Ο Σωτηρόπουλος δεν σταματά την φάμπρικα που άρχισε. Βρήκε τον τρόπο να πολεμάει τον μισητό εχθρό και να τον συντρίβει. Ακούραστος όπως ήταν , δουλεύει χωρίς σταματημό . Ετοιμάζει δεύτερη υπόνομο και την έχει καθόλα έτοιμη.
Στις 28 Ιουνίου έφτασε ο εχθρικός στόλος στην Πάτρα, και ένα τμήμα του βγήκε κι’ έκανε περιπολία από τη Γλαρέντζα ως την Κεφαλωνιά . Ο Σωτηρόπουλος του έχει έτοιμο το ‘’καλώς ήρθε’’. Την ίδια μέρα το απόγευμα , αργά πριν δύση ο ήλιος βάζει φωτιά στη δεύτερη υπόνομο, με αποτέλεσμα τούτη τη φορά πολύ σημαντικότερο απ’ το προηγούμενο. Από την ανατίναξη της υπονόμου και το τουφεκίδι της Φρουράς που επακολούθησε εκατό τούρκικα κορμιά κυλίστηκαν στο χώμα ξεψυχώντας.


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ «Ο ΗΡΩΑΣ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΟΒΑΣ»
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΛΤ. ΤΣΑΤΣΑΝΗ