Η απόφαση

‘’...Bλέποντες τόν εαυτόν μας, τό στράτευμα καί τούς πολίτας, εν γένει μικρούς καί μεγάλους παρ ελπίδα εστερημένους από όλα τά κατεπείγοντα αναγκαία τής ζωής πρό 40 ημέρας καί ότι επληρώσαμεν τά χρέη μας ως πιστοί στρατιώται τής πατρίδος εις στενήν πολιορκίαν ταύτην καί ότι, εάν μίαν ημέραν υπομείνωμεν περισσότερον, θέλομεν αποθάνει όρθιοι εις τούς δρόμους όλοι.. Θεωρούντες εκ τού άλλου ότι μάς εξέλιπεν κάθε ελπίς βοηθείας καί προμηθείας τόσον από τήν θάλασσαν καθώς καί από τήν ξηράν, ώστε νά δυνηθώμεν νά βαστάξωμεν, ενώ ευρισκόμεθα νικηταί τού εχθρού, αποφασίσαμεν ομοφώνως: H έξοδος μας νά γίνη βράδυ εις τάς δύο ώρας τής νυκτός 10 Aπριλίου, ημέρα Σάββατον καί ξημερώνοντας τών Bαϊων, κατά τό εξής σχέδιον, ή ελθη ή δέν έλθη βοήθεια...

Eν Mισολογγίω 10 Aπριλίου 1826.‘’

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2018

Ο ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ & Ο ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΑΜΙΣΟΥΣΓια τον Καραϊσκο το μεγαλύτερο παληκάρι απ' όλους ήταν ο Γιαννάκης της Καραμισούς. Απλός στρατιώτης μα τονέ φοβώταν κι ο ίδιος ο Καραϊσκος. Μια μέρα ήτανε μ' άλλους Στρατηγούς κ' είπε να παραγγείλουν του Γιαννάκη της Καραμισούς να πάη γλήγορα. Τόνε βρήκανε να μπαλώνει το τσαρούχι του.

- Δεν έρχουμαι... μπαλώνω του τσαρούχι μ'

Δεύτερη αυστηρή προσταγή του Στρατηγού να πάη!!!

-Τρέχα, σε γυρεύει γλήγορα!!

- Να τ' πης , πρώτα θα μπαλώσω του τσαρούχι μ' , κ' ύστερα!!

Ξεκινησε τέλος και πήγε. Άμα τον είδε ο Καραϊσκος αγρίεψε χειρότερα.

- Ώρες κερατά!! είπε ο Γιαννάκης της Καραμισούς, και τράβηξε το σπαθί.

Θα τόνε σκοτώνει τον Καραϊσκο αν δεν πέφταν οι άλλοι μέσ' τη μέση.  Του
στείλε  ύστερα ένα ζευγάρι πιστόλες ο Καραϊσκος και τον ξεθύμωσε....
Τέτοια τραβούσε από τ' ανυπόταχτα τα παληκάρια του ο Καραϊσκος, άμαθα στην πειθαρχία που θέλε να τα υποβάλη χωρίς να ξέρε κι ο ίδιος αυτή τη λέξη....!!!!

Προφορική παράδοση

Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου 2017

Ο ΤΣΑΚΑΣ ΤΟ ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΤΟΥ ΚΑΡΑ’Ί’ΣΚΟΥ --- Αποτραβήχτηκε στ΄αγαπημένα του βουνά της Δυτικής Ελλάδας, οικονόμησε λίγα παλιόγιδα και από Κλέφτης, άγριος κι αφίλιωτος του τούρκου οχτρός γίνηκε ήμερος τσοπάνης. Έτσι κανένας δεν τον είδε ούτε στ’ Ανάπλι, ούτε στην Αθήνα, ν’ ανεβαίνη σκάλες, να φιλή ποδιές περιθάλψες & αριστεία να γυρεύη.

Ο ΚΑΡΑ’Ί’ΣΚΟΣ(ΚΑΡΑΊ’ΣΚΑΚΗΣ) σκοτώθηκε, κι’ ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΑΣ  (από το Μοναστηράκι Αγράφων 1789-1851)  ο δεντρόκορμος δεν είχε πειά καρδία για πόλεμο. Ο ‘Ηρώας, που φρόντισε τα παλικάρια του από την ζωή του, δε ζούσε πειά να τόνε θυμηθή. Τελίωσε ο αγώνας με τους τούρκους κι ο Τσάκας που πενήντα χρόνια τούρκους σκότωνε απ’ όλους λημσονήθηκε. Δεν ήταν απο κείνους του Αγωνιστές που φωνάζανε τα δίκια τους και τα γυρεύανε με το σπαθί τους από το ‘’κουβέρνο’’.

Έτσι κανένας δεν τον είδε ούτε στ’ Ανάπλι, ούτε στην Αθήνα, ν’ ανεβαίνη σκάλες, να φιλή ποδιές περιθάλψες – αριστεία να γυρεύη. Αποτραβήχτηκε στ΄αγαπημένα του βουνά της Δυτικής Ελλάδας, οικονόμησε λίγα παλιόγιδα, και από  Κλέφτης, άγριος κι αφίλιωτος του τούρκου οχτρός γίνηκε ήμερος τσοπάνης, άβλαβος πολύφημος κια μονάχα το παραψηλο τ’ ανάστημα του και η αντριωμένη του κορμοστασιά θα μαρτυρούσαν πως αυτός είναι ο ΤΣΑΚΑΣ Ο ΞΑΚΟΥΣΤΟΣ. Περήφανος, παράπονο ποτέ του δεν ξεστόμησε έβαλε την γιαταγάνα στο θηκάρι, έπηξε στάνη, κ’ έπλεξε καλύβι και στεφανώθηκε μια βλάχα δροσερή σαν του ‘Ασπρου τα νερά.

Κάνανε κάποτε ο Όθωνας και η Αμαλία την περιοδία τους κατά τα κατατόπια εκείναμ κι ο Γαρδικιώτης Γρίβας, ο υπασπιστής, είπε μια μέρα στο Βασιλέα:
-        
  -                  --  Σε λίγο εδώ που θα πάμε, θα σμίξουμε την στάνη του περίφημου Τσάκα.
-                    --Ποιος είναι αυτός ο Τσάκας;

O Γρίβας τον ήξερε από τον καιρό τον αλησμόνητο που πολεμούσε κι’ αυτός με τον μαζί με τον ΚΑΡΑ’Ί’ΣΚΟ, και ζωγράφισε στους Βασιλιάδες το τι ήταν ο Τσάκας. Οι Βασιλιάδες παραξενευτήκανε και στειλάν και καλέσανε τον Τσάκα. Τότε είδανε μπροστά τους ένα γίγαντα ασπρομάλλη, με λογκωμένα στήθη, φρύδια και μαλλιά, σαν παμπάλαιο μονοδέντρι που το τρέφει η μοναξία κ’ ή ανεμοζάλη.

-         --  ΔΙΑΤΊ ΔΕΝ ΕΖΗΤΗΣΑΤΕ ΑΜΟΙΒΗΝ ΔΙΑ ΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΑΣ;
    (Ρώτησε ο Βασιλέας με τα δασκαλικά του λόγια.)

Ο Τσάκας αποκρίθηκε δυνατόφωνα:
-      --  ΧΑΡΑ ΣΤΑ ΓΟΥΝΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΡΤΕΡΑΝΕ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝΕ ΨΟΥΜΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Τ’Σ ΑΜΑ ΣΚΑΣΟΥΝ ΑΠ’ ΤΑ ΚΛΑ’Ί’ΜΑΤΑ!! (αλοίμονο στην πατρίδα που τόσο αργά συλογίστηκε να βοηθήση έναν Αγωνιστή.)

Ο Βασιλέας ξαφνιάστηκε με την απόκριση τούτη την παραστατική  τού-δωσε το Σταυρό του Σωτήρα, μα πήρε και σημειώση να του δώση ‘’ περίθαλψη’’...

Δ. Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ, ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

ΑΘΗΝΑ - 1 & 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 191η ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΩΝ»


 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 191η ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΩΝ»


ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 και ώρα 19.00΄

Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών, Δημ. Σούτσου 46 και
Λεωφ. Αλεξάνδρας (Σταθμός μετρό Αμπελόκηποι, τηλ. 210-6433750).

Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Μεσολογγιτών Αττικής «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ», Αντιστράτηγο ε.α. κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΤΥΠΑ.

Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Ι.Π. Μεσολογγίου κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΡΑΠΑΝΟ.

Επετειακή ομιλία για την συγκεκριμένη Επέτειο, από την γνωστή συμπατριώτισσά μας, διακεκριμένη Επιστήμονα, Διευθύντρια της Τράπεζας Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και μέλος του Συλλόγου μας, κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΚΙΟΚΑ, με θέμα: «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΜΑΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ».

Επετειακά παραδοσιακά τραγούδια σχετικά με την Πολιορκία και τηνΈξοδο, από την χορωδία των Μουσικών Συνόλων του Δήμου Αθηναίων υπό την διεύθυνση του μαέστρου κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΕΡΗ, με την συνοδεία πιάνου.
Η εκδήλωση τελειώνει με τον Εθνικό Ύμνο. [Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, θα προβάλλονται αντιπροσωπευτικές εικόνες, σχετικές με το μεγάλο αυτό ιστορικό γεγονός.]

  
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 και ώρα 11.00΄π.μ.

Επιμνημόσυνη Δέηση, στην μνήμη των πεσόντων κατά τις Πολιορκίες και την Έξοδο των «Ελευθέρων Πολιορκημένων», στον Ι.Ν. Αγίας Ειρήνης, στην οδό Αιόλου.

Εκφώνηση του «Πανηγυρικού» της ημέρας, από την συμπατριώτισσά μας Δικηγόρο, κ. ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΧΑΝΑ.

Πομπή προς το Μνημείο του «Άγνωστου Στρατιώτη», με επικεφαλής Φιλαρμονική μπάντα και με την συνοδεία του Συλλόγου Πανηγυριστών «Ο Άη-Συμιός», καθώς και τμήματος του Λαογραφικού Συλλόγου Ευηνοχωρίου «Ο Άγιος Ιώάννης», με παραδοσιακές φορεσιές και άρματα.
Κατάθεση στεφάνων – Ενός λεπτού σιγή – Εθνικός Ύμνος – Πέρας Τελετής.


 Ο Πρόεδρος
Αντύπας Γεώργιος
(Αντιστράτηγος ε.α.)

Η Γενική Γραμματέας
 Παπαγεωργάκη Ρένα

Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

ΗΤΟΝ ΕΚΕΙ ΚΑΙ Ο ΘΑΝ. ΡΑΖΗΣ-ΚΟΤΣΙΚΑΣ, ΝΟΤΗΣ ΛΕΓΕΙ... ‘’ΕΤΟΛΜΗΣΕΤΕ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΡΜΑΤΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΧΝΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΜΑ ΣΑΣ.... ‘’


Ήτον εκεί και ο Θαν. Ραζης-Κότσικας, -          Άρχισε λέγει, και γράψε, και μη ακούς κανέναν πλέον.

Νότης λέγει:  -     Αφήστε μοι να υπαγορεύσω εγώ και αν δεν σας αρέση το χαλνούμεν

Προς τους υψηλούς βεζιράδες

Ελάβαμεν το γραμμά σας σήμερον. Ημείς, αγάδες, κουβέντα δεν εζητήσαμαν να κάμωμεν, εσείς επέμψατε πρώτον και την εξητήσατε. Βλέπομεν εις το γράμμα σας να ζητήτε άρματα και απορούμεν πως ετολμήσετε να ζητήσετε οκτώ χιλιάδες άρματα, τα οποία αχνίζουν από το αίμα σας, και να σας τα δώσωμεν με τα χέρια μας.
Τώρα βλέπομεν ότι εκείνο όπου θέλετε εσείς, δεν γίνεται, ούτε όμως και εκείνο όπου θέλομεν ημείς – και θα γίνη εκίνο όπου ο Θεός  αποφάσισεν....

Εν Μισολογγίω την 22αν Μαρτίου 1826  
Η ΦΡΟΥΡΑ ΤΟΥ ΜΙΣΟΛΟΓΓΙΟΥ


Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 191ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΤΗΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 191ης  ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΤΗΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
8.00 μ.μ.    Εγκαίνια Έκθεσης «Διαχρονικό Ταξίδι στην Ιόνια Οδό – Ο Θησαυρός των ευρημάτων της».
Διάρκεια ¨Εκθεσης : 25 Μαρτίου έως 30 Μαΐου, κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και Τρίτης.

Ώρες :Πρωί από 11.00 έως 1.00 και Απόγευμα από 7.30 έως 9.30.

Οργάνωση: Κέντρο Λόγου και Τέχνης «Διέξοδος» – Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος.

Χώρος Εκδήλωσης:  Ιστορικό Μουσείο «ΔΙΕΞΟΔΟΣ»

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
11.00 π.μ.  Αναπαράσταση της Μάχης της Κλείσοβας
Οργάνωση : Όμιλος Φίλων Ιστορικής Φορεσιάς και Οπλισμού «Ο ΛΙΑΡΟΣ»

Χώρος Εκδήλωσης: Κλείσοβα – Αγία Τριάδα.

8.00 μ.μ.    « Ο Κήπος των Ηρώων, Αέναο Παγκόσμιο Σύμβολο Θυσίας»
Ομιλία από τις φιλολόγους, κες Έλενα Ζαβιτσανάκη και Πολυξένη Χαραλαμποπούλου.

«Οδηγός για τα Μνημεία του Κήπου των Ηρώων της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου».

Παρουσίαση του τρίγλωσσου οδηγού της Βυρωνικής Εταιρείας, από τη σχολική σύμβουλο φιλολόγων, Δρ. Χρυσούλα Σπυρέλη.

«Δόξα στο Μεσολόγγι». Απαγγελία του ποιήματος του Κωστή Παλαμά από το μέλος της Θεατρικής Ομάδας «Πρόβα», Άννα Στεργίου.

Επετειακά τραγούδια από τη μικτή χορωδία του « Φιλοκαλλιτεχνικού Συλλόγου» Μεσολογγίου. Διευθύνει ο κ. Χρήστος Βλαχογιάννης.

Οργάνωση: Βυρωνική Εταιρεία Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Χώρος Εκδήλωσης: Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
7.30 μ.μ.    «Η Πολιορκία του Μεσολογγίου μέσα από τα γραπτά κείμενα του Σπυρίδωνα Τρικούπη»
Ομιλία από τον κ. Δημήτριο Π. Λυκούδη, Θεολόγο – Φιλόλογο.

Οργάνωση: Λαογραφικός Πολιτιστικός Σύλλογος.
Έκθεση των έργων που συμμετείχαν στον 1ο διαγωνισμό Αφίσας με θέμα:

« Εορτές Εξόδου 2017»

Χώρος Εκδήλωσης: Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο.

ΤΡΙΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
7.30 μ.μ.    « Το Μεσολόγγι το μικρό, χωρίς βοήθεια στέκει»
« Η υπονόμευση του αγώνα των πολιορκημένων, οι σύγχρονες μαρτυρίες και η κρίση του Δ. Σολωμού». Ομιλία από τη συγγραφέα κ. Μαρία Δεληβοριά.

«Μελοποιημένη ποίηση Διονυσίου Σολωμού».

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Σπύρος Χολέβας.

Συνδιοργάνωση: Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό  Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και Σύλλογος Φίλων Ραδιοφώνου  Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.

Χώρος Εκδήλωσης: Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
7.00 μ.μ.    «Η καθημερινότητα των παιδιών στο πολιορκημένο Μεσολόγγι».
Δράση του Συλλόγου ‘’Οι Φίλοι της Μουσικής’’ «Δ.ΣΟΛΩΜΟΣ» Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, σε συνεργασία με τον Όμιλο Ιστορικής Φορεσιάς και Οπλισμού «ΛΙΑΡΟΣ».

Χώρος Εκδήλωσης: Πολυχώρος Πολιτισμού Συλλόγου ‘’ Οι φίλοι της Μουσικής’’

« Δ.ΣΟΛΩΜΟΣ»

8.30 μ.μ.    «Η Ιστορία μας, η κληρονομιά μας, τα τραγούδια μας>>
Εισαγωγή :  Γιάννης Μακρής

Κείμενα – Αφήγηση: κ. Μαρίνα Κασσαβέτη

Οργάνωση: Σύλλογος Πανηγυριστών «‘Αη – Συμιός »

Χώρος Εκδήλωσης: Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο   

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
7.30 μ.μ.    Εγκαίνια φιλοτελικής έκθεσης με θέμα: « Έκθεση γραμματοσήμου Εορτές Εξόδου 2017». Διάρκεια έκθεσης από 30 Μαρτίου έως 22 Απριλίου.
Διοργάνωση: Φιλοτελική Εταιρεία Αγρινίου

Πνευματικό Κοινωνικό Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς ΠόλεωςΜεσολογγίου   

Χώρος Έκθεσης: Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
7.30μ.μ.     «Η Έξοδος του Μεσολογγίου και η απήχηση στους σύγχρονούς της  ξένους ιστορικούς».
Ομιλία  από τον κ. Μιχάλη Κοτίνη, Δικηγόρο.

Τραγούδια για τον Αγώνα του Μεσολογγίου από τη χορωδία του Πνευματικού  Κέντρου του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Διεύθυνση κ. Σπύρος Χολέβας

Οργάνωση: «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» – Αδελφότητα των Απογόνων.

Χώρος Εκδήλωσης: Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο.

9.00 μ.μ.    «Οι Πολιορκίες, η Έξοδος».
Μαραθώνιος Ανάγνωσης για το Μεσολόγγι στα χρόνια της Επανάστασης.

Διοργάνωση Εκδήλωσης: « Φίλοι Βαλβείου Βιβλιοθήκης»

Χώρος Εκδήλωσης: Κήπος των Ηρώων.

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
7.00 μ.μ.    «Η Εθνική Παλιγγενεσία στα χωριά  του κάτω Αχελώου»
Ομιλία από τον κ. Πέτρο Μπερερή, Διδάκτορα φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, επι τιμή σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Χώρος Εκδήλωσης: Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημοτικής Ενότητας Οινιαδών -Νεοχώρι

7.00 μ.μ.    Εκδήλωση του Συλλόγου Μεσολογγιτών Αττικής «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ»
Χαιρετισμός από το  Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου κ. Νικόλαο Καραπάνο

Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Μεσολογγιτών Αττικής «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ», Αντιστράτηγο ε.α. κ. Γεώργιο Αντύπα.

« Ο ρόλος των αμάχων κατά τις Πολιορκίες και την Έξοδο του Μεσολογγίου»

Ομιλία από την κ. Αικατερίνη Σταυροπούλου-Γκιόκα,  Διευθύντρια της Τράπεζας Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

Επετειακά παραδοσιακά τραγούδια σχετικά με την Πολιορκία και την Έξοδο, από  πολυμελή χορωδία.

Χώρος Εκδήλωσης: Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών, Δημ. Σούτσου 46 & Λεωφόρος Αλεξάνδρας ( Σταθμός μετρό Αμπελόκηποι)

8.30 μ.μ.
7.30 μ.μ.

Παρουσίαση του βιβλίου « ΈΞΟΔΟΣ» από το συγγραφέα κ. Άρη Σφακιανάκη.
Προλογίζει η κ. Σοφία Λαναρά, φιλόλογος –  Αντιπρόεδρος του Πνευματικού –Κοινωνικού – Αθλητικού – Κέντρου του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.

Χώρος Εκδήλωσης: Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο.
Βόλος

Σάββατο 1η Απριλίου 2017

Πνευματικό Κέντρο Ι. Μ. Δημητριάδος

«Να ζη το Μεσολόγγι»

Επετειακό αφιέρωμα στην ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου.

Μετέχει η μικτή χορωδία και η ορχήστρα του Φιλοκαλλιτεχνικού Συλλόγου Μεσολογγίου, υπό την διεύθυνση του μαέστρου Χρήστου Βλαχογιάννη και η Εστία Θεάτρου «Ερινεώς» Βόλου.

Στον ρόλο του Αφηγητή – Ποιητή ο σκηνοθέτης Ιωάννης Τράντας, ιδρυτής της Εστίας Θεάτρου «Ερινεώς».

Συνδιοργάνωση: Ι. Μ. Δημητριάδος και Αλμυρού και Ι. Μ. Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ  2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
11.00 π.μ   Εκδήλωση του Συλλόγου Μεσολογγιτών Αττικής «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ»
Επιμνημόσυνη Δέηση στη μνήμη των πεσόντων κατά τις Πολιορκίες και την Έξοδο των «Ελευθέρων Πολιορκημένων», στον Ι.Ν. Αγίας Ειρήνης, στην οδό Αιόλου.

Εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας από τη Δικηγόρο κ. Ιωάννα Λαχανά.

Πομπή προς το Μνημείο του «Άγνωστου Στρατιώτη», με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Αθηναίων, τμήματος «Αη – Συμιωτών» καθώς και άλλων τμημάτων με παραδοσιακές φορεσιές και άρματα.

Κατάθεση στεφάνων- Ενός λεπτού σιγή- Εθνικός Ύμνος. 

8.30 μ.μ.    Συναυλία της Ορχήστρας Πνευστών του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής «Δ. ΣΟΛΩΜΟΣ» Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Η εκδήλωση είναι υπό την αιγίδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.
Χώρος Εκδήλωσης: Αίθουσα Εκδηλώσεων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
7.00 μ.μ.    «Ο Αγώνας για την Ανεξαρτησία και η συμβολή του Κλήρου»
Ομιλία από τον π. Γεώργιο Μεταλληνό.

Η εκδήλωση είναι υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

Χώρος Εκδήλωσης: Πολυχώρος Πολιτισμού του Συλλόγου οι Φίλοι της Μουσικής «Δ. ΣΟΛΩΜΟΣ»

8.30 μ.μ.    «Αφανών ηρώων Ωδή»
Συναυλία με το ομώνυμο έργο του συνθέτη Γιώργου Βούκανου σε ποίηση Δημήτρη Ρουμπάνη, καθώς και αποσπάσματα από τα έργα  «Καποδίστριας» και «Καραϊσκάκης, ο Σταυραϊτός της Λευτεριάς»

Τραγουδούν: Βασίλης Λέκκας και η σοπράνο  Άντα Αθανασοπούλου

Αφήγηση: Μαίρη Βιδάλη

Διεύθυνση ορχήστρας: Σπύρος Χολέβας

Διοργάνωση: Πνευματικό-Κοινωνικό-Αθλητικό- Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Χώρος Εκδήλωσης: Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο

ΤΡΙΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
7.00 μ.μ.    Τελετή αδελφοποίησης του Δήμου Κάσου με τον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.
Παραδοσιακοί χοροί από χορευτικό σύλλογο του Δήμου Κάσου

Χώρος Εκδήλωσης: Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο

8.30 μ.μ.    Προβολή ταινίας «ΕΞΟΔΟΣ 1826»
Την ταινία θα προλογίσει ο σκηνοθέτης κ. Βασίλης Τσικάρας.

Συνδιοργάνωση: Πνευματικό-Κοινωνικό-Αθλητικό-Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Κινηματογραφική Λέσχη Μεσολογγίου.

Χώρος Εκδήλωσης:  Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο.

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
7.00 μ.μ.    Ημέρα μνήμης του Αρχηγού της Φρουράς των Μεσολογγιτών Αθανασίου Ραζη- Κότσικα.
Πομπή προς τον Κήπο των Ηρώων με αφετηρία το Ιστορικό Μουσείο «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» με τη συμμετοχή της Μπάντας «Διονύσιος Σολωμός» και του Ομίλου Ιστορικής Φορεσιάς και Οπλισμού «ΛΙΑΡΟΣ».

Οργάνωση: Διονύσιος Σολωμός, ‘’ΔΙΕΞΟΔΟΣ’’ , Όμιλος Φίλων Ιστορικής Φορεσιάς και Οπλισμού ‘’ΛΙΑΡΟΣ’’

8.15 μ.μ.    « Να ζη το Μεσολόγγι »
Παρουσίαση θεατρικής παράστασης από νέους της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών τη προσκλήσει του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Κοσμά.

Ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πατρών κ.κ Χρυσοστόμου

Χώρος Εκδήλωσης: Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
7.00 μ.μ.    Το Μεσολόγγι τιμά τους Αδελφοποιημένους Δήμους.
Κοινότητα Σαμαρίνας.

Καλωσόρισμα από το Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου κ. Νικόλαο Καραπάνο.

Χαιρετισμός από το Δήμαρχο Γρεβενών

Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Σαμαρίνας

Ομιλία από τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητος Σαμαρίνας κ. Ιωάννη Λιγούρα

Δρώμενο: Τραγούδια της Σαμαρίνας που εξυμνούν το Μεσολόγγι.

Εγκαίνια έκθεσης Αγιογραφίας από Αγιογράφους της Σαμαρίνας.

Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη μέχρι το Σάββατο 8 Απριλίου.

Ώρες λειτουργίας: Από 6μ.μ. έως 9.30 μ.μ.

Οργάνωση: Κοινότητα Σαμαρίνας – Πνευματικό-Κοινωνικό-Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Χώρος Εκδήλωσης: Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο.

9.00 μ. μ.   « Φόβος και έλεος. Έξοδος και κάθαρση»
Μουσική παράσταση που συνδυάζει το μοιρολόι με την όπερα, το Μεσολόγγι με τη φιλελεύθερη Ευρώπη.

Συνδιοργάνωση: Μουσικός Όμιλος «Ιωσήφ Ρωγών» και διερευνητική ομάδα δραματοποίησης του Πνευματικού Κέντρου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, «ίτε»

Χώρος Εκδήλωσης: Πύλη Ιεράς Πόλεως  Μεσολογγίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
Γενικός σημαιοστολισμός της Ιεράς Πόλεως.
Γιορταστικές εκδηλώσεις στα ΤΕΙ- Λύκεια – Γυμνάσια και Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.

11.00 πμ   Κατάθεση στεφάνων στον Τύμβο των Ηρώων από σπουδαστές και μαθητές
6.00 μ.μ.    Επιμνημόσυνη Δέηση στον Κήπο των Ηρώων.
Κατάθεση στεφάνων από τις Τοπικές Αρχές, Συλλόγους, Οργανώσεις και Φορείς.

6.30 μ.μ.    Τιμητική Εκδήλωση αφιερωμένη στους Πολωνούς Φιλλέληνες
Χαιρετισμός από το Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου κ. Νικόλαο Καραπάνο

Χαιρετισμός από την Πρέσβειρα  της Πολωνίας κ.  Anna Barbarzak

Συναυλία με πολωνική κλασική μουσική (Σοπέν και άλλοι συνθέτες) με τους μουσικούς Δημήτρη Αούση στο πιάνο και Ιβόνα Γκλίνκα στο φλάουτο.

Εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας με τίτλο « Η Ορθοδοξία στην Πολωνία»

Οργάνωση: Πρεσβεία Πολωνίας – Πνευματικό-Κοινωνικό-Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Χώρος Εκδήλωσης: Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο

8.00 μ.μ.    «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι»
Μουσική διεύθυνση: Γιάννης Μαρκόπουλος
Τραγουδούν: Κώστας Μακεδόνας, , Λάκης Χαλκιάς, Γιώργος Ζερβάκης, ¨Αννα

                         Ζώη, Μανόλης Χατζημανόλης.
Αφήγηση:  Μάνια Παπαδημητρίου
Συμμετέχουν:
Χορωδία Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Καλλιτεχνική διεύθυνση: Σπύρος Χολέβας
Πολυφωνική Χορωδία Πάτρας
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Σταύρος Σολωμός
Libro Coro
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Ανθή Γουρουντή
Συμμετέχει η Ορχήστρα « Παλίντονος»
Οργάνωση: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ

Χώρος Εκδήλωσης: Στρατόπεδο 2/39 –Συντάγματος Ευζώνων Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου « Σπ. Μουστακλής»

9.30μ.μ.     Νυχτερινό προσκύνημα στον Κήπο των Ηρώων, προετοιμάζοντας το δρώμενο της ανατίναξης του Δημογέροντα Χρήστου Καψάλη.
Συμμετέχει η χορωδία του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου υπό τη διεύθυνση του κ Σπύρου Χολέβα.

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2017
09.30 π.μ   Υποδοχή Εκπροσώπων Ξένων κρατών και Εκπροσώπου της Κυβέρνησης στην αίθουσα τελετών του Μουσείου Ιστορίας  και Τέχνης  
(κεντρική Πλατεία Μπότσαρη).

10.15 π.μ.  Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο των Φιλελλήνων στον  Κήπο των          Ηρώων.
Κατάθεση στεφάνων από τον Εκπρόσωπο της Κυβέρνησης, τους  εκπροσώπους  Ξένων Κρατών , τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον Ανώτερο Διοικητή  Φρουράς του 2/39 Συντάγματος Ευζώνων και τον Δήμαρχο  Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.

Τιμώμενη χώρα η Πολωνία.

10.25π.μ.   Καταθέσεις στεφάνων από δημάρχους Ιστορικών Πόλεων,  στον Τύμβο του Κήπου των Ηρώων.
11.π.μ.       Εκκίνηση 35ου Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Θυσίας Πατρών – Μεσολογγίου
Οργάνωση: Ιστιοπλοϊκός Όμιλος  Πατρών

11.00π.μ.   Μεταφορά της Εικόνας της Εξόδου, του Ιερού Λαβάρου και του Τιμίου Σταυρού Αγιασμού του Επισκόπου Ιωσήφ Ρωγών, από το Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος.
11.30 π.μ.  Εκκίνηση του 71ου ΔΡΟΜΟΥ ΘΥΣΙΑΣ από το Ιστορικό Μοναστήρι του Αγίου Συμεών και 2ου Παιδικού ΔΡΟΜΟΥ ΘΥΣΙΑΣ από την Πύλη.
11.30 π.μ.  Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του Ελβετού Φιλέλληνα Ιωάννη –Ιακώβου Μάγερ, τιμώντας την 191η επέτειο του θανάτου του. Κατάθεση στεφάνων από τον Εκπρόσωπο της Κυβέρνησης , Πρέσβη της Ελβετίας, Εκπρόσωπο του Δήμου Schofflisdorf, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον  Ανώτερο Διοικητή Φρουράς 2/39 Συντάγματος Ευζώνων και το Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.
12.00 μ.μ.  Επιμνημόσυνη δέηση στον τόπο θανάτου του Λόρδου Βύρωνος τιμώντας την 193η επέτειο του θανάτου του. Κατάθεση στεφάνων από τον Εκπρόσωπο της Κυβέρνησης , Πρέσβη της Μεγάλης Βρετανίας, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον  Ανώτερο Διοικητή Φρουράς 2/39 Συντάγματος Ευζώνων και το Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου
12.00 μ.μ.  Βράβευση νικητών –τριών του 2ου Παιδικού ΔΡΟΜΟΥ ΘΥΣΙΑΣ
12.30 μ.μ.  Επιμνημόσυνη δέηση στον τάφο του Επισκόπου Ρωγών τιμώντας την 191η επέτειο του μαρτυρικού θανάτου του. Κατάθεση στεφάνων από τον Εκπρόσωπο της Κυβέρνησης, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον  Ανώτερο Διοικητή Φρουράς 2/39 Συντάγματος Ευζώνων, τον Πρόεδρο του Μουσικού Ομίλου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου « Ιωσήφ Ρωγών» και το Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου
1.00 μ.μ.    Παρουσίαση συλλεκτικού φύλλου γραμματοσήμου, συλλεκτικού λευκώματος πολυτελείας και ειδικού αναμνηστικού φακέλου. Τιμητική έκδοση των ΕΛ.ΤΑ. για τις Εορτές Εξόδου 2017.
Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί από την πρόεδρο των ΕΛ.ΤΑ. κ Ευφροσύνη Σταυρακάκη.

Χώρος Εκδήλωσης: Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης

1.15 μ.μ.    Γεύμα στους εκπροσώπους Ξένων Κρατών από το Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ανταλλαγή δώρων.
6.00 μ.μ.    Απονομή επάθλων στους νικητές του 35ου Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Θυσίας.
Αίθουσα Τελετών Μουσείου Ιστορίας & Τέχνης

6.00 μ.μ     Η Λεωφόρος των Φιλαρμονικών
Εκκίνηση των Φιλαρμονικών από την Πύλη – διέλευση από το κέντρο της πόλης – τερματισμός Μνημείο Μάγερ

6.00 μ.μ.    Μέγας Εσπερινός στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, στον οποίο θα χοροστατήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Κοσμάς.
7.00 μ.μ.    Πέρας προσέλευσης Επισήμων
7.30 μ.μ.    Εκκίνηση πομπής από τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος και μετάβαση στον Κήπο των Ηρώων.
Δέηση και κατάθεση στεφάνων από την Ελληνική Κυβέρνηση, Βουλή των Ελλήνων, Πρεσβεία της Πολωνίας στην Ελλάδα ως τιμώμενη χώρα, Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας, Ακαδημία Αθηνών, Πρόεδρο ΚΕΔΕ, Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Δήμαρχο Γρεβενών (για την αδελφοποιημένη Τοπική Κοινότητα Σαμαρίνας) και Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.

Βράβευση των νικητών του 71ου Δρόμου Θυσίας.

Πανηγυρικός από το Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, κ. Νικόλαο Καραπάνο.

Αναπαράσταση της ανατίναξης του Δημογέροντα Χρήστου Καψάλη.

Συμμετέχει η χορωδία του Πνευματικού-Κοινωνικού-Αθλητικού- Κέντρου Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου υπό τη διεύθυνση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή κ. Σπύρου Χολέβα.

10.30 μ.μ.  Δεξίωση στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Μεσολογγίου από τον Ανώτερο Διοικητή Φρουράς 2/39 Συντάγματος Ευζώνων (Ιδιαίτερη Πρόσκληση)

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
6.30 π.μ.    Εωθινό, κανονιοβολισμοί και κωδωνοκρουσίες των εκκλησιών της Ιεράς Πόλεως
7.00π.μ.     Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος.
10.40π.μ.   Άφιξη και υποδοχή του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκοπίου  Παυλόπουλου στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος.
10.45π.μ.   Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου  Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ.Κοσμά.
11.00π.μ.   Εκκίνηση πομπής από τον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος και μετάβαση στον Κήπο των Ηρώων. Τρισάγιο στους Αθάνατους Νεκρούς.
Κατάθεση στεφάνου στον Τύμβο των Ηρώων από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπιο Παυλόπουλο.

Πανηγυρικός από τον Εκπρόσωπο της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Το Μοιρολόι « Να ζει το Μεσολόγγι » από την κ.Vivian Douglas υψίφωνο.

Συμμετέχει η χορωδία του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου υπό την διεύθυνση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή κ. Σπύρου Χολέβα. 

2.00μ.μ.     Επίσημο γεύμα από το Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου
(Ιδιαίτερη Πρόσκληση)

7.00μ.μ.     Επιστροφή της Εικόνας της Εξόδου με πομπή από τον Κήπο των Ηρώων στην αίθουσα τελετών του Μουσείου Ιστορίας και Τέχνης.
Υποστολή της Σημαίας στην Κεντρική Πλατεία Μάρκου Μπότσαρη.

      Ιερά Πόλη Μεσολογγίου 16- 03-2017

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

    ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ

Όλες οι εκδηλώσεις τελούν υπό την αιγίδα του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, την υποστήριξη του Πνευματικού Κοινωνικού Αθλητικού Κέντρου και της Κοινωφελούς Επιχείρησης  Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.


Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017

ΩΣΑΝ ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΛΕΙΣΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΚΛΩΒΟΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΟΡΜΗΣΟΥΝ, ΝΑ ΞΕΣΧΙΣΟΥΝ, ΝΑ ΑΠΟΛΕΜΙΣΟΥΝ, ...ΩΣ ΜΑΚΕΛΛΕΙΣ(ΧΑΣΑΠΗΔΕΣ)


......Πνιγμένοι, αξιωματικοί και στρατιώται, εις τον καπνόν και εις τον κονιορτόν και εις τον ιδρώτα, και από  την πυρίτιδα αλειμένοι το πρόσωπων και χείρας με βραχνιασμέναις φωναίς (από πολλάς φωνάς), μόλις ανεγνώριζες τον φίλος σου και τον διέκρινες εις τον πόλεμον. Άλλοι, από τους Τούρκους όπου εφόνευαν, άλλοι από τους πληγωμένους Έλληνας και φονευμένους Έλληνας και τους φονευέμενους, τους οποίους εσήκωναν άλλοι, από πολλούς άλλους του οποίους η βόμβα ή η σφαίρα τους σήκωνεν από την συνδροφίαν έως την κορυφή, ωσάν μακελλείς(χασάπηδες).

Το νερόν των Στερνών, από τους διαφόρους όπου εφονεύονται  εκ των πυροβόλων του εχθρού πλησίον της στέρνας, είχεν γίνει ένα μίγμα αλλόκοτον, ότι ήθελες μέσα εύρισκες, μυαλά, εντόσθια, αίμα, κεφάλια – και οι Έλληνες έπιναν από αυτό και υπέμνεσκαν με όλην την αδιαφορία. Όλοι οι στρατιώται εφαίνοντο να γυρίζουν μέσα εις τα προχώματα ατρόμητοι, ωσάν λέοντες κλεισμένοι εις τον κλωβόν, οι οποίοι ζητούν να ορμήσουν, να ξεσχίσουν, να απολεμίσουν.

Όλοι ζητούσαν εξόδους και ένας μόνος να τα έκαμνεν κίνημα έκτακτον, ήτον να κινήση όλους εις αυτό από άμμιλαν και τότε να γίνουν θαύματα.....

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ. ΚΑΣΟΜΟΎΛΗ – Ενθυμήματα Στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων 1821- 1833.
Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

Ο ΝΤΟΥΛΑΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΙΑ (Δ.Υ. 61991/ 17-10-1888)‘’Αυτοί οι στρατιώτες των όρεων φορούν άσπρες σφιχτές  περισκελίδες και ένα μπλέ χιτώνα που τονίζει την μέση τους... ‘’  Ε. Τιρό, ανταποκριτής γαλλικού περιοδικού ‘’ Le tour de monde 1898

Ο ντουλαμάς αρχικά φορέθηκε απο τους ορεσίβους  εύζωνες (Δ.Υ. 61991/ 17-10-1888) που σημερινούς στρατιωτικούς όρους θα λέγαμε ήταν οι ειδικές δυνάμεις της τότε εποχής και ξεχώριζαν για τις ξεχωριστές ικανότητες από τα υπόλοιπα στρατιωτικά σώματα. Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή που μας δίνει ο Γάλλος ανταποκριτής,  Στο κεφάλι τους φορούν ένα είδος κόκκινου σκούφου και στα πόδια κάτι παράξενα παπούτσια με γυριστή μύτη, στολισμένα με μια φούντα από μαύρο μαλλί.  Αυτοί οι άνδρες διαθέτουν καταπληκτική ευκινησία. Περνούν από μονοπάτια, όπου μόνο κατσίκια θα κατάφερναν να σκαρφαλώσουν και αναρριχώνται σ’ ένα βουνό, με ντουφέκι στο χέρι, σακίδιο στον ώμο και ιλιγγιώδη ταχύτητα.’’ Με το βασιλικό διάταγμα της 12ης Δεκεμβρίου του 1867 σχηματίζονται τέσσερα  ευζωνικά τάγματα των πέντε λόχων για την απαραίτητη φύλαξη των συνόρων. Η δύναμη του κάθε τάγματος ήταν 644 στρατιώτες. Στο Αγρίνιο είχε την έδρα του το 1ο τάγμα με διακριτικό το κόκκινο κολλάρο στην φέρμελη.

Κατά την προσφιλή συνήθεια των ανδρών που υπηρετούν στον στρατό (εώς και σήμερα) μετά την απόλυση τους κρατούν την στρατιωτική τους ενδυμασία ως ενθύμιο. Λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις δυσκολίες της τότε εποχής στο θέμα της ένδυσης ο ντουλαμάς μετατράπηκε από στρατιωτικό ένδυμα σε  καθημέρινο ένδυμα, έτσι λοιπόν από το 1890 και έπειτα ο ντουλαμάς συνυπάρχει με την φουστανέλλα. Θεωρούμε λοιπον ότι ο ντουλαμάς έγινε ένδυμα καθημερινής χρήσης(για πρακτικούς λόγους) με ιστορική σημασία και φορέθηκε αρκετές δεκαετίες μετά την ‘Εξοδο του Μεσολογγίου και αρκετά χρόνια πρίν τον Μακεδονικό αγώνα.


Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2017

Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Σύλλογος Μεσολογγιτών Αττικής «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ» σας προσκαλεί την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 7 μ.μ., στην εκδήλωση που διοργανώνει στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών, Δημ. Σούτσου 46 και Λεωφ. Αλεξάνδρας (τηλ. 2106433750, στάση Μετρό Αμπελόκηποι).

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

1. Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Μεσολογγιτών Αττικής Αντιστράτηγο ε.α., κ. ΑΝΤΥΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟ.

2. Ομιλία από το στέλεχος του Πολεμικού Ναυτικού κ. ΚΑΤΣΑΒΟ ΙΩΑΝΝΗ, με τίτλο: «Θέματα Υγιεινής στο Πολιορκημένο Μεσολόγγι».

3. Στη συνέχεια, η Υψίφωνος κ. ΚΟΛΙΤΣΙΔΑ - ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ, θα ερμηνεύσει Άριες από γνωστές Όπερες, με την συνοδεία πιάνου, από τον μαέστρο κ. Παπαπέτρου Μιχάλη.

4. Συντονίστρια της εκδήλωσης θα είναι η κ. ΕΥΑΝΝΑ ΓΥΦΤΟΓΙΑΝΝΗ, μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου.

Παρακαλούμε τους συμπατριώτες μας της Αθήνας, καθώς και όλα τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου, όπως τιμήσουν με την παρουσία τους την παραπάνω εκδήλωση.

Με εκτίμηση

Το Δ.Σ. του Συλλόγου.

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ – ΜΑΧΗ ΜΕΧΡΙΣ ΕΣΧΑΤΩΝ Στάζει το αίμα της καρδιάς στο λαβωμένο σώμα πάνω
Γιουρούσι άντρα και μη σταματάς, όρμα στο θάνατο απάνω
Για δεν τη θέλω τη ζωή στον Τούρκο σκύλο για να σκύβω
Μνήμα μου κάνω εγώ τη γης παρά τουρκόπιστη να γίνω

Μη σταματάς! Να το σπαθί, να τ’άρματα μπαρούτι και φωτιά
Τα σωθικά μου εγώ και το αίμα μου βόλια τα κάνω και καρφιά
Πάρτα! Γδικήσου τα σκυλιά και πάρε πίσω το πριν και το μετά
Πάρτα! Και χτύπα,δαίμονας, του δαίμονα τη μαύρη την καρδιά

Ταϋγέτη - Σοφία Πόταρη