Η απόφαση

‘’...Bλέποντες τόν εαυτόν μας, τό στράτευμα καί τούς πολίτας, εν γένει μικρούς καί μεγάλους παρ ελπίδα εστερημένους από όλα τά κατεπείγοντα αναγκαία τής ζωής πρό 40 ημέρας καί ότι επληρώσαμεν τά χρέη μας ως πιστοί στρατιώται τής πατρίδος εις στενήν πολιορκίαν ταύτην καί ότι, εάν μίαν ημέραν υπομείνωμεν περισσότερον, θέλομεν αποθάνει όρθιοι εις τούς δρόμους όλοι.. Θεωρούντες εκ τού άλλου ότι μάς εξέλιπεν κάθε ελπίς βοηθείας καί προμηθείας τόσον από τήν θάλασσαν καθώς καί από τήν ξηράν, ώστε νά δυνηθώμεν νά βαστάξωμεν, ενώ ευρισκόμεθα νικηταί τού εχθρού, αποφασίσαμεν ομοφώνως: H έξοδος μας νά γίνη βράδυ εις τάς δύο ώρας τής νυκτός 10 Aπριλίου, ημέρα Σάββατον καί ξημερώνοντας τών Bαϊων, κατά τό εξής σχέδιον, ή ελθη ή δέν έλθη βοήθεια...

Eν Mισολογγίω 10 Aπριλίου 1826.‘’

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011

Ο ΚΑΘΕ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΕΙΧΕ ΤΟΥΤΟΥΣ ΔΩ ΤΟΥΣ ΝΟΜΑΤΑΙΟΥΣ.


‘’Ο  ΚΑΘΕ  ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ  ΕΙΧΕ  ΤΟΥΤΟΥΣ  ΔΩ  ΤΟΥΣ  ΝΟΜΑΤΑΙΟΥΣ.‘’
 
‘’ Ο κάθε καπετάνιος είχε τούτους δω τους νοματαίους : 
Ν. Στουρνάρας 70  , Γρηγόρης Λιακατάς 60* , Νότης Μπότσαρης 250 , Δήμος Τσέλιος 120 , Τζοάννης Λέχος(ο Πολωνός χιλίαρχος Γ. Τζαρτζαφσκύ) 60 , Δ. Μακρής 600
Γιωργάκης Κίτσου με το Γιωργάκη Βάγια 326 , Νικόλας  Ζέρβας 130 ,Αντρέας Ίσκος 250 , Διάφοροι οπλαρχηγοί 250 , Μεσολογγίτες 350 , Διάφοροι στην Τερίμπιλε 100
Μάγερ και Μήτσος Κοντογιάννης 200 , Τσόγκας(υπαρχηγοί Κ. Βέρης και Κώστας Χορμοβάς) 120  , όλοι μαζί 2.750 ‘’
Κεφ. «Οι ντάπιες» σελ. 176

‘’*Του Λιακατά ο νταϊφάς , ίσαμε ογδόντα νοματαίοι είτανε απ’ ανήψια του , κι άλλους συγγενείς του που ποτές δεν τον παράταγαν‘’
Κεφ. «Ντολμάς κι’ Αντελικό» σελ. 256

Δημήτρη Φωτιάδη «Μεσολόγγι Το Έπος της Μεγάλης Πολιορκίας »

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

‘’ Οι δε Μεσολογγίται εις όλον το διάστημα της πολιορκίας έδωκαν άπειρα δείγματα της καρτερίας και γενναιοψυχίας των , διότι ήταν εκ των πρώτων, όπου να ριψοκινδυνεύουν , οι πρώτοι εις τας μάχας και όπου ηρίστευον ελάμβαναν μόνοι σχεδόν και πάντοντε μέρος εις τας εξόδους , αφήνοντες κατά ταύτας τους πλειότερους νεκρούς και επέστρεφαν με τους περισσότερους τραυματίας. Εφύλαττον δε πάντοτε τας πλέον επικινδύνους θέσεις και ως πυροβολισταί εις τα κανονοστάσια και με τα τουφέκια εστέκοντο εις τας επάλξεις ’’ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΠΥΡΟΜΗΛΙΟΣ