Η απόφαση

‘’...Bλέποντες τόν εαυτόν μας, τό στράτευμα καί τούς πολίτας, εν γένει μικρούς καί μεγάλους παρ ελπίδα εστερημένους από όλα τά κατεπείγοντα αναγκαία τής ζωής πρό 40 ημέρας καί ότι επληρώσαμεν τά χρέη μας ως πιστοί στρατιώται τής πατρίδος εις στενήν πολιορκίαν ταύτην καί ότι, εάν μίαν ημέραν υπομείνωμεν περισσότερον, θέλομεν αποθάνει όρθιοι εις τούς δρόμους όλοι.. Θεωρούντες εκ τού άλλου ότι μάς εξέλιπεν κάθε ελπίς βοηθείας καί προμηθείας τόσον από τήν θάλασσαν καθώς καί από τήν ξηράν, ώστε νά δυνηθώμεν νά βαστάξωμεν, ενώ ευρισκόμεθα νικηταί τού εχθρού, αποφασίσαμεν ομοφώνως: H έξοδος μας νά γίνη βράδυ εις τάς δύο ώρας τής νυκτός 10 Aπριλίου, ημέρα Σάββατον καί ξημερώνοντας τών Bαϊων, κατά τό εξής σχέδιον, ή ελθη ή δέν έλθη βοήθεια...

Eν Mισολογγίω 10 Aπριλίου 1826.‘’

Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

ΠΟΙΟΣ ΕΙΜ’ ΕΓΩ; (ΘΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΡΙΒΑΣ - Α’ μέρος) 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΜ’ ΕΓΩ;  (ΘΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΡΙΒΑΣ - Α’ μέρος)

Όταν ο Θοδωράκης Γρίβας στα 1862 ,σήκωσε την Βόνιτσα με τη φρουρά της, κι’ από την Βόνιτσα τράβηξε για το Μεσολόγγι, οι χωριάτες στο δρόμο τον ακολουθήσανε, γιατί πιστέψανε πως πάει στην Αθήνα για να ρίξει τον Όθωνα στ’ άκουσμα του σηκωμού της Βόνιτσας.  (‘’Γρίβα μου σε θέλει ο Βασιλιάς’’)
Στο κεφαλόβρυσο του Αιτωλικού μάζεψε την χωριατουριά τριγύρω του, ανέβηκε σε μία πέτρα  και βρόντησε με την φωνάρα του χτυπώντας τα πλατιά του στήθια :

-‘’Ποιος είμαι ‘γω ωρέ;’’
Κανένας δε τόλμησε ν’ αποκριθή  γιατί δεν ξέρανε τι νόημα είχε το ρώτημά του .
Πάλι ο Γρίβας ρώτησε:
-‘’Ποιος είμαι ‘γω ωρέ;’’ (και πάλι σιωπή).
-‘’Εγώ είμαι, ωρέ, ο Θοδωράκης Γρίβας δεν είμαι ‘γω;
-‘’Εσύ είσαι καπετάνιε , εσύ είσαι!’’ είπαν οι χωριάτες.

Τότε ο ρήτορας1 είπε πολλά και κάλεσε τους χωριάτες να τον ακολουθήσουνε στην Αθήνα. Και τον ακλούθησαν, όμως στην Αθήνα δεν προφτάσανε να φτάσουν. Ένας γεροχωριάτης έλεγε στους άλλους πως στην Αθήνα οι πόρτες του Παλατιού ανοιγοκλείνουμε με κάτι πόμολα(ζεμπερέκια τα’ λεγε) χρυσά.
Είχε πάρει και σακκούλια μάλιστα μαζί του να τα γεμίση πόμολα.

1(ο Θοδωράκης Γρίβας  έβγανε και στην Βουλή κάτι τέτοιους λόγους πολλές φορές)
Προφορική Παράδοση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου