Η απόφαση

‘’...Bλέποντες τόν εαυτόν μας, τό στράτευμα καί τούς πολίτας, εν γένει μικρούς καί μεγάλους παρ ελπίδα εστερημένους από όλα τά κατεπείγοντα αναγκαία τής ζωής πρό 40 ημέρας καί ότι επληρώσαμεν τά χρέη μας ως πιστοί στρατιώται τής πατρίδος εις στενήν πολιορκίαν ταύτην καί ότι, εάν μίαν ημέραν υπομείνωμεν περισσότερον, θέλομεν αποθάνει όρθιοι εις τούς δρόμους όλοι.. Θεωρούντες εκ τού άλλου ότι μάς εξέλιπεν κάθε ελπίς βοηθείας καί προμηθείας τόσον από τήν θάλασσαν καθώς καί από τήν ξηράν, ώστε νά δυνηθώμεν νά βαστάξωμεν, ενώ ευρισκόμεθα νικηταί τού εχθρού, αποφασίσαμεν ομοφώνως: H έξοδος μας νά γίνη βράδυ εις τάς δύο ώρας τής νυκτός 10 Aπριλίου, ημέρα Σάββατον καί ξημερώνοντας τών Bαϊων, κατά τό εξής σχέδιον, ή ελθη ή δέν έλθη βοήθεια...

Eν Mισολογγίω 10 Aπριλίου 1826.‘’

Πέμπτη, 5 Απριλίου 2012

ΜΠΟΧΩΡΙ - ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΞΟΔΙΤΩΝ
  
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΙΚΑΡΔΟΣ  (Φ.345 , Α.Μ. 15.654 , Ν.Μ. 4.657 - ΜΠΟΥΛΟΥΚΤΣΗΣ  - ΥΠΟ ΥΠΟ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΑΚΡΗ  , ΕΠΕΖΗΣΕ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ)

ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  (Φ.658  Α.Μ. 10.296 -  ΥΠΟ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΑΚΡΗ  ,  ΕΠΕΖΗΣΕ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ)

ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ  (Φ.1.315  Α.Μ. 8.242 & 4.934  - ΥΠΟ ΤΟΝ ΝΑΗ ΠΕΤΑ , ΕΠΕΖΗΣΕ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ )

ΓΑ’Ι’ΔΟΥΡΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  ή  ΓΑ’Ι’ΔΟΥΡΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Φ. 2.612 Α.Μ. 14.974 & 4.743  - ΥΠΟ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΑΚΡΗ  ,  ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ )

ΓΑ’Ι’ΔΟΥΡΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  ή  ΓΑ’Ι’ΔΟΥΡΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΣΙΜΟΣ (Φ. 2.612 Α.Μ. 14.974 & 4.743 -  ΜΠΟΥΛΟΥΚΤΣΗΣ - ΥΠΟ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΑΚΡΗ  , ΕΠΕΖΗΣΕ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ)

ΓΙΑΓΗΣ ή ΓΙΟΓΗΣ ΜΗΤΡΟΣ (Φ. 20.642-20.644 Α.Μ. 4.693 Ν.Μ. 14.810 - ΥΠΟ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΑΚΡΗ  , ΕΠΕΖΗΣΕ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ)

ΓΙΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Β: 27/44 – ΕΠΕΣΕ ΜΑΧΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ)

ΓΟΥΡΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Φ. 23.100 & 23.102 Α.Μ. 14.853 - ΥΠΟ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΑΚΡΗ  , ΕΠΕΖΗΣΕ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ)

ΓΟΥΡΓΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (Α.Μ. 14.853 - ΥΠΟ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΑΚΡΗ  , ΕΠΕΖΗΣΕ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ))

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Α.Μ. 14.835 - ΕΠΕΣΕ ΜΑΧΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ , ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ )

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ (Φ. 24.088 & 24.090 Α.Μ. 15.706 - ΥΠΟ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΑΚΡΗ  , ΕΠΕΖΗΣΕ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ )

ΔΕΝΔΡΑΜΙΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Α/Α 4764  Β:19/66 27/59 28Γ/105 -  ΜΠΟΥΛΟΥΚΤΣΗΣ - ΥΠΟ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΑΚΡΗ , ΕΠΕΣΕ ΜΑΧΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ )

ΔΕΝΔΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΕΠΕΣΕ ΜΑΧΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ )

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΣΙΜΟΣ (Φ. 25.570 & 25.571 Α.Μ.  1890 ΣΩΜΑΤΑΡΧΗΣ  ΥΠΟ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΑΚΡΗ  - ΕΠΕΖΗΣΕ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ , ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΩΛΕΣΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20 ΑΔΕΛΦΟΥΣ & ΕΞΑΔΕΛΦΟΥΣ )

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  (Φ. 28.988 & 28.900 Α.Μ. 15.297 Α.Μ. 4.824 ΜΠΟΥΛΟΥΚΤΣΗΣ - ΥΠΟ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΑΚΡΗ ΕΠΕΖΗΣΕ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ)

ΚΑ’Ι’ΝΑΡΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ (Φ. 29.841 & 29.842 Α.Μ. 5.373 Α.Μ. 2.165 ΥΠΟ ΤΟΥΣ : ΣΤΡΑΤΗΓΟ  ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΟΤΣΙΚΑ  , ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΟΤΣΙΚΑ ,  ΣΤΡΑΤΗΓΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΚΡΗ ,  ΟΠΛΑΡΧΗΓΟ ΓΡΗΓΟΡΗ ΛΙΑΚΑΤΑ   , ΕΠΕΖΗΣΕ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ  )

ΚΑΣΚΑΡΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ( ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΕΠΕΣΕ ΜΑΧΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ ΤΟΥ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ )

ΚΑΣΚΑΡΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ( Α.Μ. 15.834 ΥΠΟ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΑΚΡΗ , ΕΠΕΖΗΣΕ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ)

ΚΩΣΤΑΝΤΑΚΑΗΣ ή ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Α.Μ. 10.273  Α.Μ. 3.596 ΥΠΟ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΑΚΡΗ  , ΕΠΕΖΗΣΕ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ , ΑΡΓΥΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 9.501 -31/05/1839)

ΚΩΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Α.Μ. 15.733 ΜΠΟΥΛΟΥΚΤΣΗΣ - ΥΠΟ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΑΚΡΗ  , ΕΠΕΖΗΣΕ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ)

ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (Α.Μ. 15.732 ΜΠΟΥΛΟΥΚΤΣΗΣ - ΥΠΟ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΑΚΡΗ  ,ΕΠΕΖΗΣΕ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ)

ΜΕΛΙΚΟΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Α/Α 2.990 Β:28Γ /104)

ΜΠΕΛΕΚΟΣ ΓΕΡΩΡΓΙΟΣ ( Α.Μ. 5.714 & 3.226 ΜΠΟΥΛΟΥΚΤΣΗΣ  - ΥΠΟ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΑΚΡΗ  ,ΕΠΕΖΗΣΕ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ)

ΜΠΕΛΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Α.Μ. 6.033 & 2.347 ΜΠΟΥΛΟΥΚΤΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΑΚΡΗ  ,ΕΠΕΖΗΣΕ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ)

ΙΕΡΕΑΣ ΜΠΟΥΓΑΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Β: 14/70  19/112  20/131  - ΕΠΕΖΗΣΕ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ  , ΕΛΑΒΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΘΩΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΣΗΜΟ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ )

ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΠΑΛΗΣ ή ΜΑΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ( Β: 27/190 28Β/103 ΜΠΟΥΛΟΥΚΤΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΑΚΡΗ  ,ΕΠΕΖΗΣΕ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ)

ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ (Β: 5Α/163 ΕΠΕΣΕ ΜΑΧΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ)

ΜΠΟΧΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Β: 3 /24 ΥΠΟ ΤΟΝ  ΦΡΟΥΡΑΡΧΟ ΜΗΤΡΟ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ)

ΜΠΟΧΩΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ( Β: 3/28  6 Α/385  25Γ/142  28ΣΤ/107  28 Η/113 ΥΠΟ ΤΟΝ  ΦΡΟΥΡΑΡΧΟ ΜΗΤΡΟ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ , ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ , ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΣΙΔΗΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 03/05/1839)

ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ( Β: 5A /163 28/113 - ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΕΠΕΣΕ ΜΑΧΟΜΕΝΟΣ  )

ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Β:5A/163 28/113 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΕΠΕΣΕ ΜΑΧΟΜΕΝΟΣ )

ΠΑΡΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Α.Μ. 9.075  ΥΠΟ ΤΟΥΣ  ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΥ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ & ΚΩΣΤΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ ΕΠΕΖΗΣΕ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ)

ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (Α.Μ. 16.564.  & 5.167 ΜΠΟΥΛΟΥΚΤΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΑΚΡΗ  ,ΕΠΕΖΗΣΕ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ)
 


(Σύμφωνα με τα τηρούμενα στα γενικά αρχεία του κράτους στοιχεία των Αγωνιστών  οπως αυτά υποβλήθηκαν στην επιτροπή αγώνων & θυσιών, τα πληρη στοιχεία υπάρχουν στα βιβλία του Μιλτ. Τσατσάνη & Νικ. Κολόμβα) 
 

‘’ Οι δε Μεσολογγίται εις όλον το διάστημα της πολιορκίας έδωκαν άπειρα δείγματα της καρτερίας και γενναιοψυχίας των , διότι ήταν εκ των πρώτων, όπου να ριψοκινδυνεύουν , οι πρώτοι εις τας μάχας και όπου ηρίστευον ελάμβαναν μόνοι σχεδόν και πάντοντε μέρος εις τας εξόδους , αφήνοντες κατά ταύτας τους πλειότερους νεκρούς και επέστρεφαν με τους περισσότερους τραυματίας. Εφύλαττον δε πάντοτε τας πλέον επικινδύνους θέσεις και ως πυροβολισταί εις τα κανονοστάσια και με τα τουφέκια εστέκοντο εις τας επάλξεις ’’ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΠΥΡΟΜΗΛΙΟΣ