Η απόφαση

‘’...Bλέποντες τόν εαυτόν μας, τό στράτευμα καί τούς πολίτας, εν γένει μικρούς καί μεγάλους παρ ελπίδα εστερημένους από όλα τά κατεπείγοντα αναγκαία τής ζωής πρό 40 ημέρας καί ότι επληρώσαμεν τά χρέη μας ως πιστοί στρατιώται τής πατρίδος εις στενήν πολιορκίαν ταύτην καί ότι, εάν μίαν ημέραν υπομείνωμεν περισσότερον, θέλομεν αποθάνει όρθιοι εις τούς δρόμους όλοι.. Θεωρούντες εκ τού άλλου ότι μάς εξέλιπεν κάθε ελπίς βοηθείας καί προμηθείας τόσον από τήν θάλασσαν καθώς καί από τήν ξηράν, ώστε νά δυνηθώμεν νά βαστάξωμεν, ενώ ευρισκόμεθα νικηταί τού εχθρού, αποφασίσαμεν ομοφώνως: H έξοδος μας νά γίνη βράδυ εις τάς δύο ώρας τής νυκτός 10 Aπριλίου, ημέρα Σάββατον καί ξημερώνοντας τών Bαϊων, κατά τό εξής σχέδιον, ή ελθη ή δέν έλθη βοήθεια...

Eν Mισολογγίω 10 Aπριλίου 1826.‘’

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε όλους τους συμπολίτες μας, ότι δημιουργήθηκε χορευτικό τμήμα με τίτλο: «ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ», αποτελούμενο από Μεσολογγίτες και άλλους Αιτωλοακαρνάνες, που ζουν στο νομό Αττικής και το οποίο αντιπροσωπεύει, το χορευτικό τμήμα του «Συλλόγου Μεσολογγιτών Αττικής».
Η ομάδα αυτή άρχισε να δημιουργείται από τον περασμένο Σεπτέμβρη, με πρωτοβουλία ορισμένων νέων μελών του Συλλόγου, που συνέλαβαν την ιδέα και προσπάθησαν να την υλοποιήσουν, με επιτυχία όπως φαίνεται μέχρι τώρα. Σκοπός της δε, είναι η παρουσίαση της μουσικοχορευτικής παράδοσης των επαρχιών: Μεσολογγίου, Ναυπακτίας, Τριχωνίδας, Βάλτου και Ξηρομέρου, του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Χοροδιδάσκαλος είναι ο κ. Κολοζάκης Γεώργιος και υπεύθυνος της χορευτικής ομάδας είναι ο κ. Νασόπουλος Ιωάννης. Τα ενεργά δε μέλη αυτής (νέοι και νέες) ανέρχονται μέχρι στιγμής στα είκοσι άτομα, τα οποία μαζεύονται τα Σαββατοκύριακα σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, που τους έχει διατεθεί.
Οι παραδοσιακές φορεσιές της χορευτικής ομάδας, είναι χειροποίητες, έχουν κατασκευαστεί με ιστορικά τεκμηριωμένα στοιχεία και δεν είναι όλες ίδιες, γιατί καλύπτουν εκτός από το Μεσολόγγι, όλες τις επιμέρους επαρχίες του νομού Αιτωλ/νίας.

 

 

Όσον αφορά δε, τις διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες της χορευτικής ομάδας, εμείς θα προσπαθούμε να σας ενημερώνουμε με ανακοινώσεις μέσω των τοπικών εφημερίδων της πόλης μας, καθώς και μέσω της σελίδας μας στο «facebook» και του «blog» που έχουμε στο internet.
Σας πληροφορούμε δε, ότι η χορευτική ομάδα έχει δημιουργήσει και δική της σελίδα στο «facebook» με τίτλο: ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Επίσης, για όσους νέους ή νέες συμπατριώτες μας, ενδιαφέρονται και θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή ή για οποιαδήποτε πληροφορία, τα τηλέφωνα των υπευθύνων για συνεννόηση είναι: Κολοζάκης Γεώργιος (6972893234) και Νασόπουλος Γιάννης (6946465091).
Εμείς δε σαν Σύλλογος, ευχόμαστε στην χορευτική ομάδα, καλή επιτυχία και καλή συνέχεια, στην όλη προσπάθεια.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

‘’ Οι δε Μεσολογγίται εις όλον το διάστημα της πολιορκίας έδωκαν άπειρα δείγματα της καρτερίας και γενναιοψυχίας των , διότι ήταν εκ των πρώτων, όπου να ριψοκινδυνεύουν , οι πρώτοι εις τας μάχας και όπου ηρίστευον ελάμβαναν μόνοι σχεδόν και πάντοντε μέρος εις τας εξόδους , αφήνοντες κατά ταύτας τους πλειότερους νεκρούς και επέστρεφαν με τους περισσότερους τραυματίας. Εφύλαττον δε πάντοτε τας πλέον επικινδύνους θέσεις και ως πυροβολισταί εις τα κανονοστάσια και με τα τουφέκια εστέκοντο εις τας επάλξεις ’’ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΠΥΡΟΜΗΛΙΟΣ